int(4) hellow
Parc empresarial Parc Central. Diagonal / Poblenou, Barcelona.

PRIMER PREMI EN EL CONCURS RESTRINGIT DE PROJECTES PROMOTORS Immobiliària Colonial; Realia Business; Vértix; Ricart Parc Central  ESTRUCTURA Juan Pablo Rodríguez / Ignacio Vallet, arqtes. (MSA+A)  INSTAL·LACIONS Llorenç Pons / Elena Sedó, enginyers (EPTISA)  PROJECTE 2006-09

Concurs restringit d'idees per a l'ordenació volumètrica de les illes compreses entre els carrers Taulat i Llull del sector Front Litoral. Poblenou, Barcelona.

PROMOTOR Grupo Reyal  PROJECTE 2004

Concurso internacional de ideas para la ordenación de los terrenos liberados por la estación ferroviaria del Portillo, Zaragoza.

TERCER PREMI COL·LABORADOR Oriol Clos, arqte.  PROMOTOR Ayuntamiento de Zaragoza  SUPERFÍCIE D’INTERVENCIÓ 10 ha  PROJECTE 2000

Concurs internacional per a la redacció del projecte del Nou museu de l'Acròpolis d'Atenes, Grècia.

PROMOTOR Ministeri de Cultura i Turisme de Grècia. OANMA, Societat per a la Construcció del  Nou Museu de l’Acròpolis  PROJECTE 1997

Concurso internacional de ideas sobre la orientación de la fachada del Paseo marítimo de poniente entre el río Guadalmedina y Campsa.

PRIMER PREMI COL·LABORADOR Oriol Clos, arqte.  PROMOTOR Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía / Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga  SUPERFÍCIE D’INTERVENCIÓ 28 ha  PROJECTE 1992

 Concurs restringit per a la definició dels usos del sòl i de la volumetria de les edificacions del nou parc d'equipaments del Guinardó, Barcelona.

PRIMER PREMI COL·LABORADORA Carmina Sanvisens, arqta.  PROMOTOR Ajuntament de Barcelona / Institut Municipal de Promoció Urbanística  SUPERFÍCIE D’INTERVENCIÓ 12 ha  PROJECTE 1987