Projectes
Ciutat de repòs i de vacances. Tarragona.

COL·LABORADOR Enric Silvestre, arqte.  PROMOTOR Generalitat de Catalunya  DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ Berta de Roda, arqta. tècnica; José Maria Forteza, arqte. tècnic; Itziar Mañá, arqta. tècnica  ESTRUCTURA Gerardo Rodríguez, enginyer (STATIC)  INSTAL·LACIONS Josep Boltaina, enginyer / Yolanda Boto, arqta. (MSA+A)  SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 11.546 m²  CRONOLOGIA Projecte: 1988-93  Construcció: 1989-95  FOTOGRAFIA Raimon Ramis