Projectes
Habitatge social cooperatiu a l’àrea metropolitana de Barcelona.

COL·LABORADORS Josep Copons, arqte.; Ferran Torralba, arqte.  PROMOTOR Habitatge Entorn SCCL  DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ Gemma Altadill, arqta. tècnica; Itziar Mañà, arqta. tècnica; Joan Carles Soler, arqte. tècnic; Xavier Cots, arqte. tècnic; Joaquim Escrig, arqte. tècnic  ESTRUCTURA Ignasi Ribas, arqte.; Juan Pablo Rodríguez / Ignacio Vallet, arqtes. (MSA+A)  INSTAL·LACIONS Josep Boltaina, enginyer / Yolanda Boto, arqta. (MSA+A)  PROMOCIONS 46 HABITATGES 2.972  SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 494.942 m²  CRONOLOGIA Projecte: 1993-2002  Construcció: 1993-2004  FOTOGRAFIA MSA+A