Projectes
Edifici d’habitatges de reallotjament al districte 22@. Poblenou, Barcelona.

PROMOTOR Grupo Preyco 44 SA  DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ Juan Abadías, arqte. tècnic  ESTRUCTURA Juan Pablo Rodríguez / Ignacio Vallet, arqtes. (MSA+A)  INSTAL·LACIONS Josep Boltaina, enginyer / Yolanda Boto, arqta. (MSA+A)  SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 5.865 m²  CRONOLOGIA Projecte: 2003-05  Construcció: 2005-07  FOTOGRAFIA Adrià Goula; MSA+A