Projectes
Edifici UA13. Diagonal/ Poblenou, Barcelona.

PROMOTOR Espais Catalunya Promocions Immobiliàries SA  DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ Marçal Roig / Joan Espuña, arqtes. tècnics (CiC); Josep Hierro, arqte. tècnic (TRAM)  ESTRUCTURA Juan Pablo Rodríguez / Ignacio Vallet, arqtes. (MSA+A)  INSTAL·LACIONS Josep Boltaina, enginyer / Yolanda Boto, arqta. (MSA+A); Llorenç Pons / Daniel Montero, enginyers (EPTISA)  SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 92.238 m²  CRONOLOGIA Projecte: 2001-08  Construcció: 2006-11  FOTOGRAFIA Adrià Goula