Projectes
Planejament urbà de la prolongació de l’avinguda Diagonal. Barcelona.

22@BCN / LLULL-PUJADES-LLEVANT
COL·LABORADOR Oriol Clos, arquitecte  PROMOTOR Oficina Municipal 22@BCN  SUPERFÍCIE D’INTERVENCIÓ 4,73 ha / 121.544 m² sostre  CRONOLOGIA Projecte: 2000-2002

AVINGUDA DIAGONAL. UNITAT D’ACTUACIÓ 9
COL·LABORADOR Oriol Clos, arquitecte  PROMOTOR Junta de Compensació  SUPERFÍCIE D’INTERVENCIÓ 7,12 ha / 67.834 m² sostre  CRONOLOGIA Projecte: 1998-2000

AVINGUDA DIAGONAL. UNITAT D’ACTUACIÓ 10
PROMOTOR Associació Administrativa de Cooperació  SUPERFÍCIE D’INTERVENCIÓ
3,83 ha / 38.931 m² sostre  CRONOLOGIA Projecte: 2002-2004

AVINGUDA DIAGONAL. UNITAT D’ACTUACIÓ 13
PROMOTOR Espais Catalunya Promocions Immobiliàries  SUPERFÍCIE D’INTERVENCIÓ
3,01 ha / 42.748 m² sostre  CRONOLOGIA Projecte: 2001-2007