Projectes
Edifici d’habitatges per a joves Encuny 7. Marina de la Zona Franca, Barcelona.

PROMOTOR Proviure CZF  DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ Itziar Mañá, arqta. tècnica  ESTRUCTURA Juan Pablo Rodríguez / Ignacio Vallet, arqtes. (MSA+A)  INSTAL·LACIONS Josep Boltaina, enginyer / Yolanda Boto, arqta. (MSA+A); Juli Carbonell, enginyer  SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 8.000 m²  CRONOLOGIA Projecte: 2008-09  Construcció: 2009-11  FOTOGRAFIA Franc Jobar