Concursos
Concurs per a la redacció del projecte de l’institut d’ensenyament secundari núm. 5 a Port Sagunt, València.

PROMOTOR CIEGSA, Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana  ESTRUCTURA Juan Pablo Rodríguez / Ignacio Vallet, arqtes (MSA+A)  INSTAL·LACIONS Yolanda Boto, arqta. (MSA+A)  PROJECTE 2009