Concursos
Concurs restringit per a la redacció del projecte del nou institut d’ensenyament secundari a Mollet del Vallès, Barcelona.

PROMOTOR GISA, Gestió d’Infraestructures SAU  ESTRUCTURA Juan Pablo Rodríguez / Ignacio Vallet, arqtes. (MSA+A)  INSTAL·LACIONS Yolanda Boto, arqta. (MSA+A)  PROJECTE 2010