Concursos
Concurs per a la redacció del projecte d’un centre públic d’educació infantil i primària, escola bressol i aparcament soterrat al carrer Bailèn, Barcelona.

PROMOTOR BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals  ESTRUCTURA Juan Pablo Rodríguez / Ignacio Vallet, arqtes. (MSA+A)  INSTAL·LACIONS Yolanda Boto, arqta. (MSA+A)  PROJECTE 2011