Exposicions

2011

Projectes per a la nova biblioteca de l’Estat a Barcelona
Exposició col·lectiva organitzada per la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos del Ministerio de Cultura i l’Àrea d’Activitats Culturals de la Demarcació de Barcelona del C.O.A.C. Seu del C.O.A.C. Barcelona, febrer 2011.

2009

The Invention of the European Tower
Éditions du Pavillon de l’Arsenal. Pavillon de l’Arsenal. París, maig 2009.

2008

Tornen els 80!
Exposició col·lectiva organitzada per l’Àrea d’Activitats Culturals de la Demarcació de Barcelona del C.O.A.C. Espai Picasso. Barcelona, febrer 2008.

2007

Exposició de l’onzena edició dels Premis Puig i Cadafalch d’Arquitectura i de la Segona Triennal d’Arquitectura del Maresme
Ajuntament de Mataró – Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya. Museu de Mataró.
Mataró, setembre 2007.

Habitatge assequible i qualitat de vida a Barcelona (2004-2010)
Ajuntament de Barcelona / Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Seu del C.O.A.C. Barcelona, març 2007.

2004

Barcelona in Progress
Ajuntament de Barcelona. Edifici Fòrum. Barcelona, 2004.

2003

Barcelona: canvi a Llevant. Fòrum 2004 / Sagrera / Glòries / 22@
Ajuntament de Barcelona – Col·legi Oficial  d’Arquitectes de Catalunya. Seu del C.O.A.C. Barcelona, gener 2003.

2002

22@ bcn: viure, treballar, aprendre
Ajuntament de Barcelona. Centre comercial Glòries. Barcelona, novembre-desembre 2002.

Primera edició dels Premis d’Arquitectura del Prat de Llobregat
Ajuntament del Prat de Llobregat. Sala municipal d’exposicions. El Prat de Llobregat, setembre 2002.

Saló d’Experiències i Propostes Urbanes
Ajuntament de Barcelona. Sala SEPU. Barcelona, juny–juliol 2002.

2000

Concurso internacional de ideas para la ordenación del área de la estación del Portillo
Ayuntamiento de Zaragoza. Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón. Saragossa, setembre–octubre 2000.

1998

Barcelona ja construeix les cases del futur
Ajuntament de Barcelona. Sala Barcelona Visions. Barcelona, febrer-març 1998.

1992

Proyectos para la fachada del Paseo Marítimo de Poniente entre el río Guadalmedina y Campsa
Ayuntamiento de Málaga. Sala municipal d’exposicions. Màlaga, juliol-setembre 1992.

1991

Mostra delle venti opere finalisti del Premio Internazionale di Architettura Andrea Palladio
Presidenza della Repubblica Italiana, con il patrocinio del Parlamento Europeo, della Regione del Veneto e del Comune di Vicenza. Basilica Palladiana. Vicenza, setembre-octubre 1991.

Barcelona, la ciutat i el 92
Ajuntament de Barcelona. I.M.P.U. i JJ.OO.’92 / A.O.M.S.A. / V.O.S.A. Edifici de les Aigües. Parc de la Ciutadella. Barcelona, 1989-1991.

1988

La generació del 80
IX Setmana Cultural de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona. E.T.S.A.B. Barcelona, febrer 1988.

L’home i el paisatge
Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya. Sala Gosé. Lleida, gener-febrer 1988 / Seu del C.O.A.C. Girona, març 1988.

1987

L’home i el paisatge
Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya. Seu del C.O.A.C. Barcelona, octubre 1987.

Quatre projectes pel Guinardó
Ajuntament de Barcelona. Centre Cívic del Guinardó. Barcelona, juliol 1987.

Realitzacions de la Diputació de Barcelona
Diputació de Barcelona. Fira Internacional de Mostres. Barcelona, 1987.

Nova arquitectura municipal
Diputació de Barcelona. Seu de la Diputació. Barcelona, abril-juliol 1987.