Projectes urbans

Pla de Millora Urbana del Subàmbit 2 del PERl del sector Llull-Pujades (Llevant) al Districte d’activitat 22@bcn
Localització:    Barcelona
Promotor:    Índice / Horitzó i Mar / Galp Energia
Projecte:    2010 – en curs
Superfície:     10.571,00 m²

 

Modificació puntual del Pla General Metropolità en l’àmbit de les instal·lacions d’Aigües de Barcelona a la confluència del carrer Tarragonès i la carretera de Cornellà a Sant Joan Despí BV-2001
En col·laboració amb EMDUCSA
Localització:    Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Promotor:    EMDUCSA / AGBAR
Projecte:     2010 -2013
Superfície:    71.200,00 m²

 

Pla de Millora Urbana per a l’ordenació del sector 12 de la Modificació del Pla General Metropolità Marina de la Zona Franca
Localització:    Barcelona
Promotor:    Santiveri / General Electric / Damm
Projecte:     2009-en curs
Superfície:    70.400,00 m²

 

Pla de Millora Urbana per a l’ordenació de la Unitat d’Actuació 1 de la Modificació del Pla General Metropolità Avinguda Hospital Militar/Farigola
En col·laboració amb Josep Soria, advocat
Localització:    Barcelona.
Promotor:    Junta de Compensació
Projecte:     2009
Superfície:    5.897,00 m²

 

Planejament derivat de l’ARE Can Puiggener dins el Pla Director Urbanístic de las Àrees Estratègiques Residencials del Vallès Occidental
Localització:    Sabadell (Barcelona)
Promotor:    Generalitat de Catalunya, Institut Català del Sòl
Projecte:     2008-09
Superfície:    112.987,00 m²

 

Pla de Millora Urbana per a l’ordenació de la dotació d’habitatges per a joves situada al carrer Encuny, 7 a la Zona Franca
Localització:    Barcelona
Promotor:    Ajuntament de Barcelona / Consorci de la Zona Franca / Proviure
Projecte:    2007
Superfície:    1.125,00 m²

 

Pla de Millora Urbana de desenvolupament del subsector 6 del Pla Especial de Reforma Interior Perú/Pere IV,  districte d’activitat 22@bcn
En col·laboració amb Josep Soria, advocat
Localització:    Barcelona
Promotor:    Finques Riana SA
Projecte:     2005-09
Superfície:    14.400,00 m²

 

Pla de Millora Urbana per a l’ordenació de la Unitat d’Actuació 1 del sector Glòries-Meridiana Sud
En col·laboració amb Elena Fort, advocada
Localització:    Barcelona
Promotor:    Junta de Compensació
Projecte:     2005-06
Superfície:    38.339,00 m²

 

Modificació Puntual del Pla General de Mataró en l’àmbit del sector Cirera Industrial. Proposta d’ordenació
Localització:    Mataró (Barcelona)
Promotor:    Ajuntament de Mataró / Volumètric
Projecte:     2005
Superfície:    68.413,00 m²

 

Projecte de divisió poligonal del sector Glòries-Meridiana Sud
En col·laboració amb Elena Fort, advocada
Localització:    Barcelona
Promotor:    Ajuntament de Barcelona / Associació Administrativa de Cooperació
Projecte:     2005
Superfície:    52.507,00 m²

 

Pla de Millora Urbana per a l’ordenació de l’illa 22@ ICT, districte d’activitat 22@bcn
Localització:    Poblenou, Barcelona
Promotor:    Junta de Compensació
Projecte:     2004-05
Superfície:    11.430 m²

 

Modificació del Pla General d’Abrera en l’àmbit del Raval del Suro a Santa Maria de Villalba
Localització:    Abrera (Barcelona)
Promotor:    Enjoy Llars SA
Projecte:    2003-05
Superfície:    5.000,00 m²

 

Pla Especial d’equipaments 7@ per a l’ordenació de l’illa delimitada pels carrers Agricultura, Josep Pla, Venezuela i Pallars, districte d’activitat 22@bcn
Localització:    Barcelona
Promotor:    Grupo Preyco 44, SA
Projecte:     2003-04
Superfície:    12.000,00 m²

 

Estudis pel desenvolupament urbanístic de la franja de sòl adjacent a la carretera N-340 al marge dret del riu Francolí
Localització:    Tarragona
Promotor:    Inverfost SL
Projecte:    2003
Superfície:    85.000,00 m²

 

Pla de Millora Urbana para la definició de la volumetria edificatòria en l’illa C de la Unitat d’Actuació 8 del Pla Especial de Reforma Interior Diagonal/Poblenou
Localització:    Barcelona
Promotor:    Associació Administrativa de Cooperació
Projecte:     2003
Superfície:    10.332,00 m²

 

Pla Director per a la renovació de l’habitatge al sector històric del barri de la Barceloneta
En col·laboració amb José Luís Pérez i Jaume de la Cruz, advocats
Localització:    Barcelona
Promotor:    Ajuntament de Barcelona, Foment de Ciutat Vella, SA
Projecte:     2002-03

 

Modificació del Pla Especial de Reforma Interior Diagonal/Poblenou en l’àmbit de la Unitat d’Actuació 13
En col·laboració amb José Luís Pérez i Jaume de la Cruz, advocats
Localització:    Barcelona
Promotor:    Ajuntament de Barcelona / Espais Catalunya Promocions Immobiliàries
Projecte:     2002-03
Superfície:    30.070,00 m²

 

Pla Especial de Reforma Interior del Sector Llull-Pujades (Llevant) al Poblenou de Barcelona
amb Oriol Clos, arquitecte
En col·laboració amb José Luís Pérez i Jaume de la Cruz, advocats
Localització:    Barcelona
Promotor:    Ajuntament de Barcelona / 22@bcn
Projecte:     2002-03
Superfície:    40.730,00 m²

 

Modificació puntual del Pla Parcial Diagonal Mar, Subàmbit 11a5, Illa del Mar
Localització:    Barcelona
Promotor:    Ajuntament de Barcelona / Espais / Landscape / Hines
Projecte:     2002
Superfície:    8.948,00 m²

 

Modificació puntual del Pla Especial de Reforma Interior Diagonal/Poblenou en l’àmbit de la Unitat d’Actuació 10
En col·laboració amb José Luís Pérez i Jaume de la Cruz, advocats
Localització:    Barcelona
Promotor:    Associació Administrativa de Cooperació
Projecte:     2002
Superfície:    30.830,00 m²

 

Delimitació de sòl urbanitzable i Pla Parcial d’ordenació al municipi de Villanueva de Gállego
Localització:    Villanueva de Gállego (Saragossa)
Promotor:    Europrojectes Immobiliaris, SL
Projecte:     2000-01
Superfície:    240.000,00 m²

 

Concurs restringit per a l’ordenació dels terrenys alliberats per l’estació ferroviària del Portillo
amb Oriol Clos, arquitecte
Localització:    Saragossa
Promotor:    Ajuntament de Saragossa
Projecte:     2000
Superfície:    100.000,00 m²

 

Modificació del Pla General Metropolità per a la renovació de les àrees industrials del Poblenou. Estudis per a l’ordenació del sector Llull-Pujades (Llevant)
amb Oriol Clos, arquitecte
Localització:    Barcelona
Promotor:    Ajuntament de Barcelona / Universitat Politècnica de Catalunya
Projecte:     1999-00
Superfície:    105.000,00 m²

 

Estudi de Detall per a la definició de volum, alineacions i rasants de les parcel·les 21, 22 i 23 del sector Molí d’en Rata
Localització:    Ripollet (Barcelona)
Promotor:    Habitatge Entorn SCCL
Projecte:     1999
Superfície:    2.827,00 m²

 

Estudi de Detall per a la definició de volum, alineacions i rasants de les parcel·les 2, 3 i 34 del sector Carretera de Piera
Localització:    Martorell (Barcelona)
Promotor:    Habitatge Entorn SCCL
Projecte:     1999
Superfície:    3.029,00 m²

 

Estudi de Detall per a la definició de volum, alineacions i rasants de la Unitat de Actuació 9 del Pla Especial de Reforma Interior Diagonal/Poblenou
amb Oriol Clos, arquitecte
Localització:    Barcelona
Promotor:    Junta de Compensació
Projecte:     1998-99
Superfície:    71.021,00 m²

 

Modificació puntual del Pla Especial de Reforma Interior Diagonal/Poblenou en l’àmbit de la Unitat d’Actuació 9
amb Oriol Clos, arquitecte
En col·laboració amb José Luís Pérez i Jaume de la Cruz, advocats
Localització:    Barcelona
Promotor:    Junta de Compensació
Projecte:     1998-99
Superfície:    98.365,00 m²

 

Estudi de Detall per a la definició de volum, alineacions i rasants de les parcel·les 2.1 i 2.2 del sector Can Llonch
Localització:    Sabadell (Barcelona)
Promotor:    Habitatge Entorn SCCL
Projecte:     1998-99
Superfície:    11.934,00 m²

 

Estudi de Detall per a la definició de volum, alineacions i rasants del sector Pla de l’Estació
Localització:    Sant Andreu de la Barca (Barcelona)
Promotor:    Habitatge Entorn SCCL
Projecte:     1997
Superfície:    5.583,00 m²

 

Estudi de Detall per a la definició de volum, alineacions i rasants de l’illa compresa entre els carrers Provençals, Llull i Ramon Turró al Front Marítim del Poblenou
amb Miquel Roa, arquitecte
Localització:    Barcelona
Promotor:    Habitatge Entorn SCCL
Projecte:     1997
Superfície:    3.661,00 m²

 

Estudi de Detall per a la definició de volum, alineacions i rasants de les illes B8 i T15 del sector Les Grasses
Localització:    Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
Promotor:    Habitatge Entorn SCCL
Projecte:     1995-96
Superfície:    4.740,00 m²

 

Estudi de Detall per a la definició del volum edificatori al sector Torrent Ballester
Localització:    Viladecans (Barcelona)
Promotor:    Habitatge Entorn SCCL
Projecte:     1995
Superfície:    3.166,00 m²

 

Estudi de Detall per a la definició de volum, alineacions i rasants de la parcel·la 13 del Pla Parcial Les Comes
Localització:    Igualada (Barcelona)
Promotor:    Habitatge Entorn SCCL
Projecte:     1995
Superfície:    1.330,00 m²

 

Estudi de Detall per a la definició de volum, alineacions i rasants a la plaça del Baix Llobregat
Localització:    Sant Andreu de la Barca (Barcelona)
Promotor:    Habitatge Entorn SCCL
Projecte:     1993
Superfície:    5.000,00 m²

 

Concurs per a l’ordenació de la façana marítima del “Paseo Marítimo de Poniente entre el río Guadalmedina y Campsa” a Málaga
amb Oriol Clos, arquitecte
Localització:    Málaga
Promotor:    Junta de Andalucía, Consejería de Obras Públicas y Urbanismo
Projecte:     1992
Superfície:    280.000,00 m²

 

Pla Director d’ordenació de la Ciutat de Repòs i de Vacances de Tarragona, Platja Llarga
Localització:    Altafulla (Tarragona)
Promotor:    Generalitat de Catalunya, Departament de Treball
Projecte:     1989
Superfície:    134.450,00 m²

 

Pla Especial d’equipaments per a l’ordenació i la definició dels usos del sòl i de les volumetries edificables al Parc d’equipaments del Torrent d’en Melis, al Guinardó
amb Carmina Sanvisens, arquitecta
Localització:    Barcelona
Promotor:    Ajuntament de Barcelona / IMPUSA
Projecte:     1988-89
Superfície:    120.000,00 m²

 

Modificació de les Normes Subsidiàries i delimitació del sòl urbà del municipi de Castellcir
Localització:    Castellcir (Barcelona)
Promotor:    Ajuntament de Castellcir / Diputació de Barcelona
Projecte:     1987