Gestió urbanística

Reparcel·lació del sector 12 de la Modificació del Pla general metropolità Marina de la Zona Franca
Localització:    Barcelona
Promotor:    Santiveri / General Electric / Damm
Projecte:     En curs
Superfície:    70.400,00 m²

 

Reparcel·lació del subàmbit 2 del PERl del Sector Llull-Pujades (Llevant), districte d’activitat 22@bcn
Localització:    Barcelona
Promotor:    Indice / Horitzó i Mar / Galp Energia
Projecte:     En curs
Superfície:    10.571,00 m²

 

Reparcel·lació de la Unitat d’Actuació 1 del sector Glòries-Meridiana Sud
En col·laboració amb Elena Fort, advocada
Localització:    Barcelona
Promotor:    Junta de Compensació
Projecte:     2010 – en curs
Superfície:    38.339,00 m²

 

Reparcel·lació de l’illa compresa entre els carrers Venezuela, Puigcerdá, Pallars i Josep Pla, districte d’activitat 22@bcn
En col·laboració amb Albert Abulí, advocat
Localització:    Barcelona
Promotor:    Agbar / Comunitat de propietaris / Casmar Electrónica SA
Projecte:     2009 – en curs
Superfície:    34.329,00 m²

 

Reparcel·lació del Pla de Millora Urbana per a la modificació del Pla Especial d’Ordenació de l’àmbit delimitat pels carrers Salvador Mundi, Via Augusta i Hort de la Vila, al barri de Sarrià
En col·laboració amb Òscar Ripol, advocat
Localització:    Barcelona
Promotor:    Junta de Compensació
Projecte:     2009-10
Superfície:    1.750,00 m²

 

Reparcel·lació del subsector 6 del Pla especial de reforma interior Perú/Pere IV, districte d’activitat 22@bcn
En col·laboració amb Josep Soria, advocat
Localització:    Barcelona
Promotor:    Finques Riana SA
Projecte:     2009-10
Superfície:    14.400,00 m²

 

Reparcel·lació de la Unitat d’Actuació 1 de la Modificació del Pla general metropolità Avinguda Hospital Militar / Farigola
En col·laboració amb Josep Soria, advocat
Localització:    Barcelona
Promotor:    Junta de Compensació
Projecte:     2009
Superfície:    5.890,00 m²

 

Reparcel·lació de la Unitat d’Actuació 1 del Pla General d’Ordenació Urbana de Ciutadella
En col·laboració amb Gabriel Sunyer, advocat
Localització:    Ciutadella, Menorca
Promotor:    Ajuntament de Ciutadella
Projecte:     2008-10
Superfície:    25.100,00 m²

 

Reparcel·lació de la Unitat d’Actuació 1 del Pla especial de reforma interior del sector Campus Audiovisual 22@bcn
En col·laboració amb Rosa Fornas i Montserrat Baulies, advocades
Localització:    Barcelona
Promotor:    Associació Administrativa de Cooperació
Projecte:     2002-03
Superfície:    108.430,00 m²

 

Operació jurídica complementària per a la modificació del Projecte de reparcel·lació de la unitat d’actuació 8 del Pla especial de reforma interior Diagonal/Poblenou
En col·laboració amb Carolina i José Soria, advocats
Localització:    Barcelona
Promotor:    Associació Administrativa de Cooperació
Projecte:     2002-03
Superfície:    10.332,00 m²

 

Taxació conjunta a l’àmbit de la Unitat d’actuació 13 del Pla especial de reforma interior Diagonal/Poblenou
En col·laboració amb José Luís Pérez i Jaume de la Cruz, advocats
Localització:    Barcelona
Promotor:    Ajuntament de Barcelona / Espais Catalunya Promocions Immobiliàries
Projecte:     2002-03
Superfície:    30.070,00 m²

 

Reparcel·lació de la Unitat d’actuació 2 de la Modificació puntual del Pla especial de reforma interior del Sector Llull-Pujades (Llevant), al Poblenou
En col·laboració amb Rosa Fornas i Montserrat Baulies, advocades
Localització:    Barcelona
Promotor:    Ajuntament de Barcelona/22@bcn
Projecte:    2002
Superfície:    38.285,00 m²

 

Reparcel·lació de la Unitat d’actuació 10 del Pla especial de reforma interior Diagonal/ Poblenou
Localització:    Barcelona
Promotor:    Associació Administrativa de Cooperació
Projecte:     2000-01
Superfície:    30.830,00 m²

 

Projecte de Compensació de la Unitat d’actuació 9 del Pla especial de reforma interior Diagonal/Poblenou
amb Oriol Clos, arquitecte
En col·laboració amb José Luís Pérez i Jaume de la Cruz, advocats
Localització:    Barcelona
Promotor:    Junta de Compensació
Projecte:     1999-00
Superfície:    70.943,00 m²