Exposiciones

Projectes per a la nova biblioteca de l’Estat a Barcelona. Exposició col·lectiva organitzada per la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos del Ministerio de Cultura i l’Àrea d’Activitats Culturals de la Demarcació de Barcelona del C.O.A.C.. Seu del C.O.A.C., Barcelona, febrer 2011


The invention of the european tower. Èditions du Pavillon de l’Arsenal. Pavillon de l’Arsenal. París, maig 2009


Tornen els 80! Exposició col·lectiva organitzada per l’Àrea d’Activitats Culturals de la Demarcació de Barcelona del C.O.A.C. Espai Picasso. Barcelona, febrer 2008.


Exposició de l’onzena edició dels Premis Puig i Cadafalch d’Arquitectura i de la Segona Triennal d’Arquitectura del Maresme. Ajuntament de Mataró – Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya. Museu de Mataró. Mataró, setembre 2007.


Habitatge assequible i qualitat de vida a Barcelona (2004-2010). Ajuntament de Barcelona / Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Seu del C.O.A.C. Barcelona, març 2007.


Barcelona in Progress. Ajuntament de Barcelona. Edifici Fòrum. Barcelona, 2004.


Barcelona: canvi a llevant. Fòrum 2004 / Sagrera / Glòries / 22@ Ajuntament de Barcelona – Col·legi Oficial d’ Arquitectes de Catalunya. Seu del C.O.A.C. Barcelona, gener 2003.


22@ bcn: viure, treballar, aprendre. Ajuntament de Barcelona. Centre comercial de Glòries. Barcelona, novembre-desembre 2002.


Primera edició dels Premis d’Arquitectura del Prat de Llobregat. Ajuntament del Prat de Llobregat. Sala municipal d’exposicions. El Prat de Llobregat, setembre 2002.


Saló d’Experiències i Propostes Urbanes. Ajuntament de Barcelona. Sala SEPU. Barcelona, juny–juliol 2002.


Concurso internacional de ideas para la ordenación del área de la estación del Portillo. Ayuntamiento de Zaragoza. Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón. Zaragoza, setembre–octubre 2000.


Barcelona ja construeix les cases del futur. Ajuntament de Barcelona. Sala Barcelona Visions. Barcelona, febrer-març 1998.


Proyectos para la fachada del Paseo Marítimo de Poniente entre el río Guadalmedina y Campsa. Ayuntamiento de Málaga. Sala municipal d’exposicions. Málaga, juliol-setembre 1992.


Mostra delle venti opere finalisti del Premio Internazionale di Architettura Andrea Palladio 1991. Presidenza della Repubblica Italiana, con il patrocinio del Parlamento Europeo, della Regione del Veneto e del Comune di Vicenza.

Basilica Palladiana. Vicenza, setembre-octubre 1991.


Barcelona, la ciutat i el 92. Ajuntament de Barcelona. I.M.P.U. i JJ.OO.’92 / A.O.M.S.A. / V.O.S.A. Edifici de les Aigües. Parc de la Ciutadella.

Barcelona, 1989-1991.


La generació del 80. IX Setmana Cultural de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona. E.T.S.A.B. Barcelona,febrer 1988.


L’home i el paisatge. Col.legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya.

Seu del C.O.A.C. Barcelona, octubre 1987.

Sala Gosé. Lleida, gener – febrer 1988.

Seu del C.O.A.C. Girona, març 1988.


Quatre projectes per el Guinardó. Ajuntament de Barcelona. Centre Cívic del Guinardó. Barcelona, juliol 1987.


Realitzacions de la Diputació de Barcelona. Diputació de Barcelona. Fira Internacional de Mostres. Barcelona, 1987.


Nova arquitectura municipal. Diputació de Barcelona. Seu de la Diputació. Barcelona, abril-juliol 1987.