Planejament urbà


Planejaments urbanístics a la perllongació de l'Avinguda Diagonal fins al mar, Barcelona

Pla de  millora urbana per a l’ordenació de l’illa delimitada pels carrers Tetuán, Bruc, Lepant i Girona (A25TN). Aprovat inicialment.

En col·laboració amb Ramon Sidera, Advocat.

Localització: Sabadell

Promotor: Metrovacesa

Projecte: 2019 – en curs

Superfície: 7.134,00 m²

 

Estudis per a la concreció  de la Modificació puntual del Pla general metropolità al sector Riera de la Salut, per a la transformació de sòl industrial en sòl residencial i canalització de la riera.

En col·laboració amb Carolina Mirapeix, Advocada.

Localització: Sant Feliu de Llobregat

Promotor: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat /Junta de Compensació

Projecte: 2017 – en curs

Superfície: 103.426,00 m²

 

Pla de millora urbana del subàmbit S2 del Pla especial de reforma interior del sector Llull-Pujades (Llevant) al Districte d’activitat 22@bcn.

En col·laboració amb Carolina Mirapeix, Advocada.

Localització: Barcelona

Promotor: Índice / Horitzó i Mar / Galp Energia

Projecte: 2010 – en curs

Superfície: 10.571,00 m²

 

Modificació del Pla especial urbanístic integral i de millora urbana per a l’ordenació de l’equipament del carrer Remei, 18-32. Aprovat definitivament.

En col·laboració amb Carolina Mirapeix, Advocada.

Localització: Barcelona

Promotor: Fundació Privada Sant Josep Oriol

Projecte: 2017-2020

Superfície: 4.680,00 m²

 

Pla de millora urbana del sector S2 delimitat a la Modificació del Pla general metropolità de la Marina de la Zona Franca. En tràmit d’aprovació inicial.

En col·laboració amb Carolina Mirapeix, Advocada.

Localització: Barcelona

Promotor: Calagran SAU.

Projecte: 2019

Superfície: 17.300,00 m²

 

Estudis per a la concreció del Pla de millora urbana  a l’àmbit Siemens / Elsa, delimitat a la Modificació del Pla general metropolità a diversos àmbits de Cornellà de Llobregat. Aprovat provisionalment.

Localització: Cornellà de Llobregat

Promotor: La Llave de Oro/ EMDUCSA

Projecte: 2019

Superfície: 23.379,00 m²

 

Pla de millora urbana i Pla especial integral de l’habitatge no convencional del subsector Frigo, inclòs al Pla especial de reforma interior  del sector Parc Central. Illa delimitada pels carrers Bolívia, Bilbao, Perú i la zona verda definida al pla de preservació del recinte de Can Ricart. Districte d’activitat 22@ bcn. Aprovat definitivament.

En col·laboració amb Rosa Fornas, Advocada.

Localització: Barcelona

Promotor: Actual BCN

Projecte: 2018-2019

Superfície: 13.656,00 m²

 

Pla de millora urbana de l’illa delimitada pels carrers Sancho de Àvila, Àlaba, Almogàvers i Pamplona “Galetes Viñas”. Districte d’activitat 22@ bcn. Aprovat definitivament.

En col·laboració amb Ramon Sidera, Advocat.

Localització: Barcelona

Promotor: Junta de Compensació

Projecte: 2015 – 2019

Superfície: 10.744,00 m²

 

Pla especial integral i de millora urbana per a l’ordenació de la parcel·la amb front als carrers de Bonaplata, 44-52 i Fontcuberta 16-24. Sarrià. Aprovat inicialment.

En col·laboració amb Carlos Pareja, Advocat.

Localització: Barcelona

Promotor: BIGDAL 5.000 S.L.

Projecte: 2015-2019

Superfície: 2.358,00 m²

 

Estudis per a la concreció de la Modificació puntual del Pla general metropolità en l’àmbit de les instal·lacions d’Aigües de Barcelona, a la confluència del carrer Tarragonès i  la carretera de Cornellà a Sant Joan Despí  BV-2001. Aprovat inicialment.

En col·laboració amb Albert Abulí, Advocat.

Localització: Cornellà de Llobregat

Promotor: EMDUCSA / AGBAR.

Projecte: 2016 – 2017

Superfície: 113.172,00 m²

 

Pla especial urbanístic dels equipaments del Centre Borja i Campus ESADE Barcelona-Sant Cugat. Aprovat definitivament.

En col·laboració amb Ramon Garcia Bragado, Advocat.

Localització: Sant Cugat del Vallès.

Promotor: Fundació ESADE/ Provincia de España de la Compañia de Jesús

Projecte: 2016

Superfície: 51.822,00 m²

 

Modificació puntual del Pla general metropolità per a la transformació de terrenys edificables en dotacions públiques al carrer Bailén 70-72 (Taller Masriera), de terrenys edificables en dotació privada al carrer Verntallat, 44, i per a la reordenació de l’edifici situat al Passeig de Gràcia, 111 (Deutsche Bank), i millora del seu entorn urbà. Aprovat inicialment.

En col·laboració amb Ramon Garcia Bragado, Advocat.

Localització: Barcelona

Promotor: KKH Capital & Property / Ajuntament de Barcelona.

Projecte: 2014

Superfície: 2.805,00 m²

 

Estudis per a la concreció del Pla especial urbanístic del sector Mas Les Piles.

En col·laboració amb Ramon Garcia Bragado, Advocat.

Localització: Roda de Berà. Tarragona

Promotor: Elvira Vázquez / Ajuntament de Roda de Berà

Projecte: 2013

Superfície: 72.326,00 m²

 

Modificació puntual del Pla general metropolità en l’àmbit de les instal·lacions d’Aigües de Barcelona a la confluència del carrer Tarragonès i la carretera de Cornellà a Sant Joan Despí BV-2001. Aprovat definitivament.

En col·laboració amb EMDUCSA

En col·laboració amb Albert Abulí, Advocat.

Localització: Cornellà de Llobregat (Barcelona)

Promotor: EMDUCSA / AGBAR

Projecte: 2010

Superfície: 71.200,00 m²

 

Avanç del Pla de millora urbana per a l’ordenació del sector S12 de la Modificació del Pla general metropolità Marina de la Zona Franca.

En col·laboració amb Jordi Abel, advocat.

Localització: Barcelona

Promotor: Santiveri / General Electric / Damm

Projecte: 2009

Superfície: 70.400,00 m²

 

Pla de millora urbana per a l’ordenació de la unitat d’actuació UA1 de la Modificació del Pla general metropolità Avinguda Hospital Militar/Farigola. Aprovat definitivament.

En col·laboració amb Josep Soria, advocat

Localització: Barcelona.

Promotor: Junta de Compensació

Projecte: 2009

Superfície: 5.897,00 m²

 

Planejament derivat de l’ARE Can Puiggener dins el Pla director urbanístic de las àrees residencials estratègiques del Vallès Occidental. Aprovat definitivament.

Localització: Sabadell (Barcelona)

Promotor: Generalitat de Catalunya, Institut Català del Sòl

Projecte: 2008-09

Superfície: 112.987,00 m²

 

Pla de millora urbana per a l’ordenació de la dotació d’habitatges per a joves situada al carrer Encuny, 7. Districte 38. Zona Franca. Aprovat definitivament.

Localització: Barcelona

Promotor: Ajuntament de Barcelona / Consorci de la Zona Franca / Proviure

Projecte: 2007

Superfície: 1.125,00 m²

 

Pla de millora urbana de desenvolupament del subsector 6 del Pla especial de reforma interior Perú/Pere IV. Districte d’activitat 22@bcn. Aprovat definitivament.

En col·laboració amb Josep Soria i Carolina Mirapeix, advocats

Localització: Barcelona

Promotor: Finques Riana SA

Projecte: 2005-09

Superfície: 14.400,00 m²

 

Pla de millora urbana per a l’ordenació de la unitat d’actuació UA 1 del sector Glòries-Meridiana Sud. Aprovat definitivament.

En col·laboració amb Elena Fort, advocada

Localització: Barcelona

Promotor: Junta de Compensació

Projecte: 2005-06

Superfície: 38.339,00 m²

 

Modificació puntual del Pla general d’ordenació de Mataró en l’àmbit del sector Cirera Industrial. Proposta d’ordenació.

Localització: Mataró (Barcelona)

Promotor: Ajuntament de Mataró / Volumètric

Projecte: 2005

Superfície: 68.413,00 m²

 

Projecte de divisió poligonal del sector Glòries-Meridiana Sud. Aprovat definitivament.

En col·laboració amb Elena Fort, advocada

Localització: Barcelona

Promotor: Ajuntament de Barcelona / Associació Administrativa de Cooperació

Projecte: 2005

Superfície: 52.507,00 m²

 

Pla de millora urbana per a l’ordenació de l’illa 22@ ICT. Districte d’activitat 22@bcn. No tramitat.

Localització: Poblenou. Barcelona

Promotor: Junta de Compensació

Projecte: 2004-05

Superfície: 11.430 m²

 

Modificació del Pla general d’Abrera en l’àmbit del Raval del Suro a Santa Maria de Villalba. Aprovada definitivament.

Localització: Abrera (Barcelona)

Promotor: Enjoy Llars SA

Projecte: 2003-05

Superfície: 5.000,00 m²

 

Estudis per a la concreció del Pla especial d’equipaments 7@ per a l’ordenació de l’illa delimitada pels carrers Agricultura, Josep Pla, Veneçuela i Pallars. Districte d’activitat 22@bcn.

Localització: Barcelona

Promotor: Grupo Preyco 44, SA

Projecte: 2003-04

Superfície: 12.000,00 m²

 

Estudis pel desenvolupament urbanístic de la franja de sòl adjacent a la carretera N-340 al marge dret del riu Francolí

Localització: Tarragona

Promotor: Inverfost SL

Projecte: 2003

Superfície: 85.000,00 m²

 

Pla de millora urbana para la definició de la volumetria edificatòria a l’illa C de la unitat d’actuació UA8 del Pla especial de reforma interior Diagonal/Poblenou. Aprovat definitivament.

En col·laboració amb Enric Soria, Advocat.

Localització: Barcelona

Promotor: Associació Administrativa de Cooperació

Projecte: 2003

Superfície: 10.332,00 m²

 

Pla director per a la renovació de l’habitatge al sector històric del barri de la Barceloneta. No tramitat.

En col·laboració amb José Luís Pérez i Jaume de la Cruz, advocats.

Localització: Barcelona

Promotor: Ajuntament de Barcelona, Foment de Ciutat Vella, SA

Projecte: 2002-03

 

Modificació del Pla especial de reforma interior Diagonal/Poblenou en l’àmbit de la unitat d’actuació UA13. Aprovada definitivament.

En col·laboració amb José Luís Pérez i Jaume de la Cruz, advocats.

Localització: Barcelona

Promotor: Ajuntament de Barcelona / Espais Catalunya Promocions Immobiliàries

Projecte: 2002-03

Superfície: 30.070,00 m²

 

Pla especial de reforma interior del sector Llull-Pujades (Llevant). Districte d’activitat 22@ bcn. Aprovat definitivament.

Amb Oriol Clos, arquitecte.

En col·laboració amb José Luís Pérez i Jaume de la Cruz, advocats.

Localització: Barcelona

Promotor: Ajuntament de Barcelona / 22@bcn

Projecte: 2002-03

Superfície: 40.730,00 m²

 

Modificació puntual del Pla parcial Diagonal Mar, Subàmbit 11a5, Illa del Mar. Aprovat definitivament.

Localització: Barcelona

Promotor: Ajuntament de Barcelona / Espais / Landscape / Hines

Projecte: 2002

Superfície: 8.948,00 m²

 

Modificació puntual del Pla especial de reforma interior Diagonal/Poblenou en l’àmbit de la unitat d’actuació UA10. Aprovat definitivament.

En col·laboració amb José Luís Pérez i Jaume de la Cruz, advocats

Localització: Barcelona

Promotor: Associació Administrativa de Cooperació

Projecte: 2002

Superfície: 30.830,00 m²

 

Estudis per a la delimitació de sòl urbanitzable i Pla parcial d’ordenació al municipi de Villanueva de Gállego.

Localització: Villanueva de Gállego (Saragossa)

Promotor: Europrojectes Immobiliaris, SL

Projecte: 2000-01

Superfície: 240.000,00 m²

 

Concurs restringit per a l’ordenació dels terrenys alliberats per l’estació ferroviària del Portillo. Segon Premi

Amb Oriol Clos, arquitecte.

Localització: Saragossa

Promotor: Ajuntament de Saragossa

Projecte: 2000

Superfície: 100.000,00 m²

 

Modificació del Pla general metropolità per a la renovació de les àrees industrials del Poblenou. Estudis per a l’ordenació del sector Llull-Pujades (Llevant)

Amb Oriol Clos, arquitecte.

Localització: Barcelona

Promotor: Ajuntament de Barcelona / Universitat Politècnica de Catalunya

Projecte: 1999-00

Superfície: 105.000,00 m²

 

Estudi de detall per a la definició de volum, alineacions i rasants de les parcel·les 21, 22 i 23 del sector Molí d’en Rata. Aprovat definitivament.

Localització: Ripollet (Barcelona)

Promotor: Habitatge Entorn SCCL

Projecte: 1999

Superfície: 2.827,00 m²

 

Estudi de detall per a la definició de volum, alineacions i rasants de les parcel·les 2, 3 i 34 del sector Carretera de Piera. Aprovat definitivament.

Localització: Martorell (Barcelona)

Promotor: Habitatge Entorn SCCL

Projecte: 1999

Superfície: 3.029,00 m²

 

Estudi de detall per a la definició de volum, alineacions i rasants de la unitat de actuació UA9 del Pla especial de reforma interior Diagonal/Poblenou. Aprovat definitivament.

Amb Oriol Clos, arquitecte.

Localització: Barcelona

Promotor: Junta de Compensació

Projecte: 1998-99

Superfície: 71.021,00 m²

 

Modificació puntual del Pla especial de reforma interior Diagonal/Poblenou en l’àmbit de la Unitat d’Actuació 9. Aprovada definitivament.

Amb Oriol Clos, arquitecte.

En col·laboració amb José Luís Pérez i Jaume de la Cruz, advocats.

Localització: Barcelona

Promotor: Junta de Compensació

Projecte: 1998-99

Superfície: 98.365,00 m²

 

Estudi de detall per a la definició de volum, alineacions i rasants de les parcel·les 2.1 i 2.2 del sector Can Llonch. Aprovat definitivament.

Localització: Sabadell (Barcelona)

Promotor: Habitatge Entorn SCCL

Projecte: 1998-99

Superfície: 11.934,00 m²

 

Estudi de detall per a la definició de volum, alineacions i rasants del sector Pla de l’Estació. Aprovat definitivament.

Localització: Sant Andreu de la Barca (Barcelona)

Promotor: Habitatge Entorn SCCL

Projecte: 1997

Superfície: 5.583,00 m²

 

Estudi de detall per a la definició de volum, alineacions i rasants de l’illa compresa entre els carrers Provençals, Llull i Ramon Turró al Front Marítim del Poblenou. Aprovat definitivament.

Amb Miquel Roa, arquitecte.

Localització: Barcelona

Promotor: Habitatge Entorn SCCL

Projecte: 1997

Superfície: 3.661,00 m²

 

Estudi de detall per a la definició de volum, alineacions i rasants de les illes B8 i T15 del sector Les Grasses. Aprovat definitivament.

Localització: Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)

Promotor: Habitatge Entorn SCCL

Projecte: 1995-96

Superfície: 4.740,00 m²

 

Estudi de detall per a la definició del volum edificatori al sector Torrent Ballester. Aprovat definitivament.

Localització: Viladecans (Barcelona)

Promotor: Habitatge Entorn SCCL

Projecte: 1995

Superfície: 3.166,00 m²

 

Estudi de detall per a la definició de volum, alineacions i rasants de la parcel·la 13 del Pla parcial Les Comes. Aprovat definitivament.

Localització: Igualada (Barcelona)

Promotor: Habitatge Entorn SCCL

Projecte: 1995

Superfície: 1.330,00 m²

 

Estudi de detall per a la definició de volum, alineacions i rasants a la plaça del Baix Llobregat. Aprovat definitivament.

Localització: Sant Andreu de la Barca (Barcelona)

Promotor: Habitatge Entorn SCCL

Projecte: 1993

Superfície: 5.000,00 m²

 

Concurs per a l’ordenació de la façana marítima del “Paseo Marítimo de Poniente entre el río Guadalmedina y Campsa”, a Málaga. Primer premi.

Amb Oriol Clos, arquitecte.

Localització: Málaga

Promotor: Junta de Andalucía, Consejería de Obras Públicas y Urbanismo

Projecte: 1992

Superfície: 280.000,00 m²

 

Pla director d’ordenació de la Ciutat de repòs i de vacances de Tarragona, Platja Llarga. Aprovat definitivament.

Localització: Tarragona

Promotor: Generalitat de Catalunya, Departament de Treball

Projecte: 1989

Superfície: 134.450,00 m²

 

Pla especial d’equipaments per a l’ordenació i la definició dels usos del sòl i de les volumetries edificables al Parc d’equipaments del Torrent d’en Melis, al Guinardó. Aprovat definitivament.

Amb Carmina Sanvisens, arquitecta.

Localització: Barcelona

Promotor: Ajuntament de Barcelona / IMPUSA

Projecte: 1988-89

Superfície: 120.000,00 m²

 

Modificació de les Normes subsidiàries i delimitació del sòl urbà del municipi de Castellcir. Aprovada definitivament.

Localització: Castellcir (Barcelona)

Promotor: Ajuntament de Castellcir / Diputació de Barcelona

Projecte: 1987