CIUTAT DE REPÒS I DE VACANCES. TARRAGONA.

La Ciutat de Repòs i Vacances de Tarragona és un complex residencial i esportiu de la Generalitat de Catalunya orientat a l’oci i a les vacances dels treballadors, que també ofereix serveis com a seu de congressos i convencions. Ocupa unes 14 hectàrees a banda i banda de la carretera N-340, al nord de Tarragona. El solar s’estén sobre un vessant amb pendent suau cap al mar, fragmentat per la carretera i pel pas de la via del tren.


La intervenció, programada a través d’un pla director, inclou la transformació i rehabilitació de l’edifici social, la substitució del conjunt d’apartaments i l’adequació de la urbanització que representa una operació de millora de l’entorn natural en què s’insereixen les construccions.


De l’edifici social, sotmès a una transformació profunda, se’n conserva l’esquema bàsic d’organització i la característica talaia de pedra que forma part de la memòria del lloc. Es replanteja la relació entre els espais interiors i els exteriors, i es dota l’edifici d’esplanades i terrasses a la vora de la massa arbrada.


Els apartaments s’agrupen en unitats organitzades en dues plantes al voltant d’un pati obert i arbrat que, a més de proporcionar condicions d’aïllament, un cert microclima i amplis desenvolupaments de façana, propicia la relació entre els ocupants. Els intersticis entre els apartaments alts generen espais exteriors utilitzables i permeten vistes des dels carrers de cota superior, de manera que mai es transita entre façanes contínues. El projecte s’identifica amb referents de les formes tradicionals expressives i de l’agrupació mediterrània de l’habitatge.


El projecte potencia la replantació sistemàtica de plantes autòctones, de manera que la zona residencial es converteixi en una mostra viva de la naturalesa del lloc, vinculat al paratge dunar protegit de la platja Llarga.

Projecte: Adolf Martínez / Josep Lluís Sisternas, arquitectes MSA+A

Col·laboradors: Enric Silvestre, arquitecte. Toni Ramis, arquitecte MSA+A

Direcció d’execució: Berta de Roda, José Maria Forteza, Itziar Mañá, arquitectes tècnics

Estructura: Gerardo Rodríguez, enginyer Static

Instal·lacions: Josep Boltaina, enginyer. Yolanda Boto, arquitecta MSA+A

Promotor: Departament de Treball. Generalitat de Catalunya

Superfície construïda: 11.546 m²

Cronologia: Projecte, 1988-1993; Construcció, 1989-1995

Fotografia: Raimon Ramis