Gestió urbanística


Campus audiovisual 22@, Barcelona

Projecte de reparcel·lació del sector S2 delimitat a la Modificació del Pla general metropolità de la Marina de la Zona Franca

En col·laboració amb Carolina Mirapeix, Advocada.

Localització: Barcelona

Promotor: Calagran S.L

Projecte: en curs

Superfície: 17.300,00 m²

 

Projecte de reparcel·lació del subàmbit S2 del Pla especial de reforma interior del sector Llull-Pujades (Llevant). Districte d’activitat 22@bcn

En col·laboració amb Carolina Mirapeix, Advocada.

Localització: Barcelona

Promotor: Indice / Horitzó i Mar / Galp Energia

Projecte: En curs

Superfície: 10.571,00 m²

 

Estudis per a la reparcel·lació del sector S12 de la Modificació del Pla general metropolità Marina de la Zona Franca

Localització: Barcelona

Promotor: Santiveri / General Electric / Damm

Projecte: 2020

Superfície: 70.400,00 m²

 

Projecte de reparcel·lació del subsector S3 de La Marina del Prat Vermell. Aprovat inicialment.

En col·laboració amb Carolina Mirapeix, Advocada.

Localització: Barcelona

Promotor: Junta de Compensació del sector 3 de La Marina del Prat Vermell

Projecte: 2019

Superfície: 45.391,00 m²

 

Projecte de reparcel·lació del Pla de millora urbana i Pla especial integral de l’habitatge no convencional del subsector Frigo, inclòs al Pla especial de reforma interior del Sector Parc Central. Illa delimitada pels carrers Bolívia, Bilbao, Perú i la zona verda definida al pla de preservació del recinte de Can Ricart. Aprovat inicialment.

En col·laboració amb Rosa Fornas, Advocada.

Localització: Barcelona

Promotor: Actual

Projecte: 2019

Superfície: 13.656,00 m²

 

Modificació del Projecte de reparcel·lació per a la seva adaptació a la modificació puntual del Pla de millora urbana de la unitat d’actuació UA4 del Pla general d’ordenació urbana de Llinars del Vallès. En tràmit d’aprovació.

En col·laboració amb Carolina Mirapeix, Advocada.

Localització: Llinars del Vallès

Promotor: Altamira

Projecte: 2018-2019

Superfície: 12.207,00 m²

 

Projecte de reparcel·lació del Pla de millora urbana del sector Camí de la Riereta. Aprovat definitivament.

En col·laboració amb Rosa Fornas, Advocada.

Localització: Hospitalet de Llobregat

Promotor: Junta de Compensació del Camí de la Riereta

Projecte: 2017-2018

Superfície: 17.902,00 m²

 

Projecte de reparcel·lació de la finca situada al carrer Joan d’Alós 2-4. Pedralbes. Aprovat definitivament.

En col·laboració amb Carolina Mirapeix, Advocada.

Localització: Barcelona

Promotor: GRVP

Projecte: 2017-2018

Superfície: 54.146,00 m²

 

Projecte de reparcel·lació de l’illa delimitada pels carrers Sancho d’Àvila, Àlaba, Almogàvers i Pamplona inclosa a la Modificació del Pla general metropolità per a la renovació de les àrees industrials del Poblenou. Aprovat definitivament.

En col·laboració amb Ramon Sidera, Advocat.

Localització: Barcelona

Promotor: Metrovacesa

Projecte: 2016-2017

Superfície: 10.744,00 m²

 

Projecte de reparcel·lació a l’àmbit de les instal·lacions d’Aigües de Barcelona a la confluència del carrer Tarragonès i  la carretera de Cornellà a Sant Joan Despí  BV-2001. Aprovat definitivament.

En col·laboració amb Albert Abulí, Advocat.

Localització: Cornellà de Llobregat

Promotor: EMDUCSA / AGBAR

Projecte: 2016-2017

Superfície: 3.699,00 m²

 

Projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació del Pla de millora urbana per a la Modificació del Pla especial d’ordenació de l’àmbit delimitat pels carrers Salvador Mundi, Via Augusta i Hort de la Vila. Districte de Sarrià – Sant Gervasi. Aprovat definitivament.

En col·laboració amb Òscar Ripol, Advocat.

Localització: Barcelona

Promotor: Junta de Compensació Hort de la Vila

Projecte: 2014

Superfície: 2.606,00 m²

 

Projecte de reparcel·lació de la unitat d’actuació UA1 del sector Glòries-Meridiana Sud. Aprovat definitivament.

En col·laboració amb Elena Fort, advocada.

Localització: Barcelona

Promotor: Junta de Compensació

Projecte: 2010-11

Superfície: 38.339,00 m²

 

Projecte de reparcel·lació de l’illa compresa entre els carrers Venezuela, Puigcerdá, Pallars i Josep Pla. Districte d’activitat 22@bcn. Aprovat definitivament.

En col·laboració amb Albert Abulí, advocat.

Localització: Barcelona

Promotor: Agbar / Comunitat de propietaris / Casmar Electrónica SA

Projecte: 2009-11

Superfície: 34.329,00 m²

 

Projecte de reparcel·lació del Pla de millora urbana per a la modificació del Pla especial d’ordenació de l’àmbit delimitat pels carrers Salvador Mundi, Via Augusta i Hort de la Vila, al barri de Sarrià. Aprovat definitivament.

En col·laboració amb Òscar Ripol, advocat.

Localització: Barcelona

Promotor: Junta de Compensació

Projecte: 2009-10

Superfície: 1.750,00 m²

 

Projecte de reparcel·lació del subsector S6 del Pla especial de reforma interior Perú/Pere IV, districte d’activitat 22@bcn. Aprovat definitivament.

En col·laboració amb Carolina Mirapeix, advocat.

Localització: Barcelona

Promotor: Finques Riana SA

Projecte: 2009-10

Superfície: 14.400,00 m²

 

Projecte de reparcel·lació de la unitat d’actuació UA1 de la Modificació del Pla general metropolità Avinguda Hospital Militar / Farigola. Aprovat definitivament.

En col·laboració amb Josep Soria, advocat.

Localització: Barcelona

Promotor: Junta de Compensació

Projecte: 2009

Superfície: 5.890,00 m²

 

Projecte de reparcel·lació de la unitat d’actuació UA1 del Pla general d’ordenació urbana de Ciutadella. Aprovat inicialment.

En col·laboració amb Gabriel Sunyer, advocat.

Localització: Ciutadella, Menorca

Promotor: Ajuntament de Ciutadella

Projecte: 2008-10

Superfície: 25.100,00 m²

 

Projecte de reparcel·lació de la unitat d’actuació UA1 del Pla especial de reforma interior del sector Campus Audiovisual 22@bcn. Aprovat definitivament.

En col·laboració amb Rosa Fornas i Montserrat Baulies, advocades.

Localització: Barcelona

Promotor: Associació Administrativa de Cooperació

Projecte: 2002-03

Superfície: 108.430,00 m²

 

Operació jurídica complementària per a la modificació del Projecte de reparcel·lació de la unitat d’actuació UA8 del Pla especial de reforma interior Diagonal/Poblenou. Aprovada definitivament.

En col·laboració amb José Soria, advocat.

Localització: Barcelona

Promotor: Associació Administrativa de Cooperació

Projecte: 2002-03

Superfície: 10.332,00 m²

 

Projecte de taxació conjunta a l’àmbit de la unitat d’actuació UA13 del Pla especial de reforma interior Diagonal/Poblenou. Aprovada definitivament.

En col·laboració amb José Luís Pérez i Jaume de la Cruz, advocats.

Localització: Barcelona

Promotor: Ajuntament de Barcelona / Espais Catalunya Promocions Immobiliàries

Projecte: 2002-03

Superfície: 30.070,00 m²

 

Projecte de reparcel·lació de la unitat d’actuació UA2 de la Modificació puntual del Pla especial de reforma interior del sector Llull-Pujades (Llevant). Districte d’activitat 22@bcn. Aprovat definitivament.

En col·laboració amb Rosa Fornas i Montserrat Baulies, advocades.

Localització: Barcelona

Promotor: Ajuntament de Barcelona/22@bcn

Projecte: 2002

Superfície: 38.285,00 m²

 

Projecte de reparcel·lació de la unitat d’actuació UA10 del Pla especial de reforma interior Diagonal/ Poblenou. Aprovada definitivament.

Localització: Barcelona

Promotor: Associació Administrativa de Cooperació

Projecte: 2000-01

Superfície: 30.830,00 m²

 

Projecte de compensació de la unitat d’actuació UA9 del Pla especial de reforma interior Diagonal/Poblenou. Aprovat definitivament.

Amb Oriol Clos, arquitecte.

En col·laboració amb José Luís Pérez i Jaume de la Cruz, advocats

Localització: Barcelona

Promotor: Junta de Compensació

Projecte: 1999-00

Superfície: 70.943,00 m²