ORDENACIÓ DEL SECTOR UA13. BARCELONA

Des de la voluntat de posar en valor el conflicte geomètric que genera la traça de la Diagonal sobre la retícula de l’eixample Cerdà, el projecte transforma la previsió de dues illes tancades entre els carrers de Fluvià i de Selva de Mar amb edificació perimetral d’alçada homogènia, en una construcció oberta, de traça serpentejant i alçada variable, figurativa, capaç de configurar un episodi singularment expressiu de l’avinguda.


Els edificis projectats barregen l’ús terciari i l’habitatge protegit i concentren els 459 habitatges que deriven de la transformació del sector Diagonal- Poblenou. Els passos de vianants porxats en planta baixa faciliten la permeabilitat entre la Diagonal i les illes contigües d’ús terciari del sector Llull-Pujades Llevant, ja dins l’àmbit del districte d’activitats 22@. Malauradament, va prevaldre el criteri municipal de destinar a habitatge les plantes baixes dels edificis, que tenien una clara vocació comercial.

Planejament: Adolf Martínez / Josep Lluís Sisternas, arquitectes MSA+A. José Luís Pérez / Jaume de la Cruz, advocats

Projectes d’edificació: Adolf Martínez / Josep Lluís Sisternas, arquitectes MSA+A

Promotor: Ajuntament de Barcelona. Espais Catalunya Promocions Immobiliàries

Superfície: 30.070 m²s

Edificabilitat: 92.238,00 m²st

Cronologia: 2002-2003