AJUNTAMENT D'ÒRRIUS. BARCELONA

El projecte retorna la Casa Consistorial al seu antic emplaçament, la plaça de l’Església, al cim d’un turó. Des de la carretera, en una cota mes baixa, una escalinata exterior condueix al semisoterrani, fins fa poc la presó local.


La idea bàsica del projecte és donar continuïtat a aquesta escala exterior enllaçant-la amb un tram lineal d’escala interior que arribi al vestíbul del nou ajuntament, al nivell de la plaça de l’Església. D’aquesta manera s’aconsegueix un recorregut públic entre la carretera i la plaça, que incorpora el vestíbul de l’Ajuntament i en reforça el caràcter d’espai urbà. Un segon tram d’escales lineal i interior, més lleuger, facilita l’accés a les oficines municipals, situades a la planta pis.


Interiorment, l’edifici s’organitza a partir de l’espai únic que acull l’escala, que està recolzada sobre la mitgera de fons de la parcel·la. Exteriorment, és un volum simple, aristat, amb un revestiment acurat de pedra artificial, i una coberta inclinada de teula. A la façana principal s’hi componen el cancell d’accés, el balcó i una finestra d’angle que modula el tractament de l’aresta més present de l’edifici.

Considerant que el programa de l’edifici és flexible, es proposa un volum susceptible d’acollir usos diversos i capaç d’adaptar-se, amb el pas del temps, a les noves necessitats d’aquest petit nucli de població.

OBRA SELECCIONADA EN ELS PREMIS FAD D’ARQUITECTURA, 1990

 

Projecte: Adolf Martínez / Josep Lluís Sisternas, arquitectes MSA+A. Carmina Sanvisens, arquitecta

Direcció d’execució: Eduard Sancho, arquitecte tècnic

Estructura: Enric Torrent, arquitecte

Instal·lacions: Josep Boltaina, enginyer

Promotor: Diputació de Barcelona. Servei de Cooperació Local

Constructor: Tau Icesa

Superfície construïda: 239 m²

Cronologia: Projecte, 1986; Construcció, 1988-1989

Fotografia: Raimon Ramis. Lourdes Jansana