ORDENACIÓ ILLA FRIGO 22@. BARCELONA

Aquest pla de millora urbana ordena una de les quatre illes que formen la superilla Parc Central – Can Ricart, al districte 22@ del Poblenou de Barcelona, ocupada  per les antigues  instal·lacions de la fàbrica de gelats Frigo, un conjunt d’edificis industrials i d’oficines projectats per l’enginyer industrial Joaquim Romaguera i construïts l’any 1959.


Aquest conjunt d’edificis està protegit pel Catàleg d’edificis industrials del Poblenou. Partint de les conclusions de l’estudi històric redactat, cal conservar bona part de les edificacions existents, que es reutilitzaran com a equipaments comunitaris i com a habitatges no convencionals.


La preservació d’aquests edificis, que configuren la cantonada i bona part de les façanes exteriors de l’illa, i l’establiment d’una distància de respecte amb el recinte històric de conservació de les edificacions de l’antiga fàbrica tèxtil de Can Ricart, que ocupa amb baixa intensitat edificatòria bona part de dues de les quatre illes del sector, condicionen la disposició dels nous volums que es proposen, uns nous volums en els quals es concentrarà el sostre corresponent al conjunt de l’illa —34.139,21 m2—,  i que, per tant, necessàriament adquireixen una massa notable.


Sobre la façana del carrer del Perú, carrer que incorpora una franja contínua d’equipaments i que ofereix, per tant, una amplada efectiva entre alineacions de prop de 90 metres, es disposa una torre de 52 metres d’alçada sobre un sòcol de dos pisos que dona continuïtat a l’edifici industrial que es conserva. A l’altra banda d’aquest edifici històric, sobre la façana del carrer de Bilbao, es desenvolupa un conjunt edificat articulat en L que s’estén sobre la façana del carrer de Bolívia cap a l’interior pacificat de la superilla. Es genera així un conjunt d’espais públics que donen continuïtat al sistema de places i passatges intersticials que caracteritzen el teixit urbà del recinte de Can Ricart.

Planejament: Adolf Martínez / Josep Lluís Sisternas, arquitectes MSA+A. Rosa Fornas, advocada

Col·laborador: Toni Ramis, arquitecte MSA+A

Projectes d’edificació: Artur Fuster, QID Studio. Adolf Martínez /Josep Lluís Sisternas, arquitectes MSA+A

Promotor: Actual Capital Advisors

Superfície: 30.830,00 m²s

Edificabilitat: 38.931,80 m²st

Cronologia: 2018-2019