TORRE BILBAO. BARCELONA

La torre Bilbao està situada al front marítim de Barcelona, a la confluència del cinturó de parcs públics que acompanyen la ronda Litoral de la ciutat, i el carrer de Bilbao, que la travessa des del turó de la Rovira  fins a les platges del Bogatell i de la Mar Bella.


Es tracta d’una torre d’alçada moderada, planta baixa i catorze pisos, que forma part del sistema intermitent d’edificis alts que sobresurten de la línia de cornisa de cinc pisos que caracteritzen la urbanitat del passeig de mar.


La façana urbana del front marítim remarca l’horitzontalitat de l’eix viari i dels espais públics paral·lels a la costa. Aquest sistema d’edificis en alçada, amb una gran singularització de la presència dels carrers transversals que miren cap al mar,  genera un ritme d’accents verticals significatius en un litoral excessivament homogeni i horitzontal i, per tant, poc reconeixible en el seu conjunt des de la distància.


La torre, en la qual es distribueixen tres habitatges per planta al voltant d’un nucli d’accessos central, utilitza diversos recursos compositius per accentuar l’esveltesa des de visuals llunyanes. Aquest és l’origen de la composició asimètrica tripartida de la façana de mar, amb la tribuna vidrada de cantonada,  tractada com un volum columnar quasi autònom.

Projecte: Adolf Martínez / Josep Lluís Sisternas, arquitectes MSA+A. Jorge Muñoz / Enrique Albin, arquitectes 

Col·laborador: Toni Ramis, arquitecte MSA+A

Direcció d’execució: Jordi Noguera, Tram

Estructura: Juan Pablo Rodríguez / Ignacio Vallet, arquitectes MSA+A

Instal·lacions: Lluisa Sánchez, arquitecta JSS / Yolanda Boto, arquitecta MSA+A

Promotor: Espais Diagonal Mar

Constructor: Espais Promocions Immobiliàries (EPI)

Superfície construïda: 60.377 m²

Cronologia: Projecte, 2004-2006; Construcció, 2006-2008

Fotografia: Franc Jobar. MSA+A