CONJUNT RESIDENCIAL AVINGUDA DELS VENTS. BADALONA

El projecte s’insereix en la proposta general de tractament del buit urbà intersticial que han generat els creixements dels barris populars perifèrics de Sant Crist i de Bufalà, que coincideixen amb la traça de la riera de Bufalà. Es tracta d’un gran solar en pendent de 20.000 m2 en el qual es projecta un nou espai públic significatiu, la plaça Jordi Dauder, que serà un element d’identificació social i de cohesió per a tot el sector urbà.

 

Aquesta nova plaça s’organitza en pendent suau i facilita recorreguts accessibles entre els dos barris confrontats, entre els quals hi ha un desnivell de l’ordre de deu metres. De planta rectangular, el seu tractament s’entén com un eixamplament del carrer de la Batllòria, un eix urbà secundari que reprodueix l’antic traçat de la riera. Així, la plaça queda definida per tres façanes: amb els dos edificis d’habitatges que es projecten se’n materialitzen dues; la tercera la resoldran en el futur dos edificis d’equipament.

 

Els dos edificis residencials —un de 56 habitatges en règim de protecció i l’altre de 80 habitatges dotacionals en règim de lloguer— modulen les seves alçades passant de cinc pisos a tres en el front al barri de Bufalà, que té construccions de baixa intensitat.

 

La previsió d’una forta càrrega comercial a la planta baixa d’un dels edificis i el destí com a equipament sanitari de la planta baixa de l’altre garanteixen la vitalitat del nou espai públic. La plaça es projecta com un espai de relació i activitat, amb àrees específiques destinades a l’estada, als jocs infantils, a l’exercici físic dels adults o a l’esbarjo dels gossos.

Projecte: Adolf Martínez / Josep Lluís Sisternas, arquitectes MSA+A

Col·laboradores: Milena Ibáñez, Rosa Massó, arquitectes MSA+A

Direcció d’execució: Darío Sánchez, arquitecte tècnic

Estructura: Juan Pablo Rodríguez / Ignacio Vallet, arquitectes MSA+A

Instal·lacions: Lluisa Sánchez, arquitecta JSS Efficient Engineering / Yolanda Boto, arquitecta MSA+A

Promotor: Arauca SCCP. Salas Plushabit

Constructor: Salas Construhabit

Superfície construïda: 780 m²

Cronologia: Projecte, 2018-2019Construcció, en curs