CONJUNT RESIDENCIAL PLAÇA JORDI DAUDER. BADALONA

El projecte de la plaça Jordi Dauder s’insereix en la proposta general de tractament del buit urbà intersticial que han generat els creixements dels barris populars perifèrics de Sant Crist i de Bufalà, coincidint amb la traça de la riera de Bufalà. Es tracta d’un gran solar en pendent de 20.000 m2 en el qual es projecta un nou espai públic significatiu, que serà un element d’identificació social i de cohesió per a tot el sector.


Aquesta nova plaça s’organitza en pendent suau i facilita recorreguts accessibles entre els dos barris confrontats, entre els quals hi ha un desnivell de l’ordre de deu metres. De planta rectangular, el seu tractament s’entén com un eixamplament del carrer de la Batllòria, un eix urbà secundari que reprodueix l’antic traçat de la riera. Així, la plaça queda definida per tres façanes. Els dos edificis d’habitatges que es projecten en materialitzen dues. La tercera la resoldran dos edificis d’equipament futurs.


Els dos edificis projectats —un de 56 habitatges en règim de protecció i l’altre de 80 habitatges dotacionals en règim de lloguer— modulen les seves alçades, passant de cinc pisos a tres, en el front al barri de Bufalà, amb construccions de baixa intensitat.


La previsió d’una forta càrrega comercial a la planta baixa d’un dels edificis i el destí com a equipament sanitari de la planta baixa de l’altre garanteixen la vitalitat del nou espai públic. La plaça es projecta com un espai de relació i activitat, amb àrees específiques destinades a l’estada, als jocs infantils, a l’exercici físic dels adults o a l’esbarjo dels gossos.

Projecte: Adolf Martínez / Josep Lluís Sisternas, arquitectes MSA+A

Direcció d’execució: Darío Sánchez, arquitecte tècnic

Estructura: Juan Pablo Rodríguez / Ignacio Vallet, arquitectes MSA+A

Instal·lacions: Lluisa Sánchez, arquitecta JSS Efficient Engineering / Yolanda Boto, arquitecta MSA+A

Promotor: Arauca SCCP. Salas Plushabit

Constructor: Roca Borràs SL

Superfície construïda: 780 m²

Cronologia: Projecte, 2018-2019Construcció, en construcció