ILLA ABB, SABADELL

Aquest projecte desenvolupa l’ordenació dels terrenys ocupats per les instal·lacions de l’antiga fàbrica La Electricidad SA, fundada el 1897 i adquirida el 1990 per la corporació tecnològica suïssa ABB, que la va mantenir en activitat fins al seu tancament definitiu, l’any 2000.

 

La Electricidad va triar aquest emplaçament per la contigüitat amb la llavors acabada d’inaugurar via del tren i amb la primera estació construïda a Sabadell. El traçat de la via, avui soterrada,  va esdevenir el límit del creixement de l’eixample sud de la ciutat. Aquest traçat és reconeixible en el de la Gran Via i en l’eixamplament que constitueix la plaça d’Antoni Llonch, on encara avui hi ha l’estació.

 

Més enllà de les instal·lacions industrials construïdes a la vora del tren, entre aquestes i el barranc del riu Ripoll, es van desenvolupar els assentaments suburbans que proporcionaven habitatge a la nova població immigrant, que va proveir les fàbriques de mà d’obra: Can Puiggener, la Cobertera, Nostra Llar de Sant Oleguer, Sol i Padrís…

 

El soterrament de les vies del tren l’any 1976 i la urbanització de la Gran Via —una autopista urbana que cal reconsiderar—, van posar les condicions per transformar aquests sols industrials amb un elevat valor de centralitat, i per incorporar-los al teixit residencial de la ciutat. Una important pèrdua d’activitat productiva, que, per contra, feia possible eliminar les barreres físiques que, històricament, havien segregat les barriades de la vora del Ripoll.

 

El planejament aprovat l’any 2001 per a l’illa ABB va suposar l’enderrocament de les edificacions industrials menys valuoses i la reutilització de la nau principal de l’antiga fàbrica com a espai multiús de la Fira de Sabadell. L’accés principal a aquest nou equipament es produeix des de la plaça de la Sardana, delimitada per dos edificis residencials nous que acullen 87 habitatges: un bloc lineal amb façana al carrer de Covadonga —eix del barri de la Cobertera—, i una torre de planta quadrada i 14 pisos d’alçada situada en l’articulació visual que produeix el gir de la Gran Via i el canvi de secció que configura la plaça d’Antoni Llonch.

Projecte: Adolf Martínez / Josep Lluís Sisternas, arquitectes MSA+A. Jorge Muñoz / Enrique Albin, arquitectes.

Col·laboradora: Milena Ibáñez, arquitecta MSA+A

Direcció d’execució: Sami Claret, Carles Olivé, arquitectes tècnics GPCAT

Estructura: Juan Pablo Rodríguez / Ignacio Vallet, arquitectes MSA+A

Instal·lacions: Josep Boltaina, enginyer tècnic industrial / Yolanda Boto, arquitecta MSA+A

Promotor: Espais Centre SL

Constructor: Espais Promocions Immobiliàries (EPI)

Superfície construïda: 20.492 m²

Cronologia: Projecte, 2003-2005; Construcció, 2005-2007

Fotografia: MSA+A. Toni Coll