TORRE SFERA. CIUTAT DE PANAMÀ

L’edifici Sfera, a l’avinguda Balboa de Ciutat de Panamà, és una torre de dos-cents metres d’alçada, davant del mar, en la qual es desenvolupa un programa funcional de certa complexitat, que comprèn usos hotelers, d’oficines i d’aparcament.


El sòcol de l’edifici es destina a aparcament de vehicles. A nivell de planta baixa i mezzanine, també conté els vestíbuls d’accés diferenciats que condueixen a la secció intermèdia de l’edifici, destinada a hotel, i a la secció més alta, amb ús d’oficines. Sota rasant, la superfície edificada s’estén cap al carrer i configura un espai obert, deprimit, que dona accés directe al casino, en connexió també amb el hall d’accés a l’hotel.


Les plantes d’habitacions d’hotel es resolen amb 24 habitacions convencionals en el perímetre de la torre i 4 suites a les cantonades, comunicades per un passadís anul·lar que envolta el nucli de comunicacions i serveis. Les plantes d’oficines també conformen un anell perimetral amb zones d’oficina oberta i zones de despatxos, vinculades per un passadís central que divideix el nucli d’ascensors i dona accés als serveis de planta.


El nucli central de comunicacions es divideix en dos sectors diferenciats. Quatre ascensors, recolzats per dos muntacàrregues de servei, accedeixen als nivells destinats a hotel, des de l’entrada encarada a l’avinguda Balboa, mentre que un conjunt de vuit ascensors comunica la planta d’accés amb els nivells d’oficines des d’un hall independent.


L’edifici canvia de secció en alçada, de manera que a cada segment funcional li correspon una secció del fust diferenciada. La matriu geomètrica que es desenvolupa en alçada és constant: un prisma de base quadrangular, amb les cantonades arrodonides —que proporcionen un comportament millor davant l’esforç horitzontal del vent—, amb tancament de vidre que s’alterna sobre massissos i perforacions. Aquest tancament incorpora a cada planta un perfil volat de protecció solar que protegeix la façana de la radiació excessiva, alhora que li dona relleu projectant ombres variables al llarg del dia.

Projecte: Adolf Martínez / Josep Lluís Sisternas, arquitectes MSA+A

Col·laboradors: Cristóbal Arrabal, Albert Giralt, Tomás de Riba, arquitectes MSA+A

Estructura: Ferran Anguita de Caralt, arquitecte. Juan Pablo Rodríguez / Ignacio Vallet, arquitectes MSA+A

Instal·lacions: Llorenç Pons / Daniel Montero, enginyers Eptisa. Yolanda Boto, arquitecta MSA+A

Promotor: Interplus

Superfície construïda: 116.192 m²

Cronologia: 2009