ORDENACIÓ DEL SECTOR UA10. BARCELONA

Amb aquest projecte vam poder contribuir a la definició dels criteris formals reguladors de la façana nord de la Nova Diagonal, recollits en un Pla director específic. Aquest pla preveu un front edificat continu d’alçada constant, significat per un sistema de torres aproximadament equidistants situades en posicions estratègiques. Juntament amb la UA10 formen part d’aquest front la Torre Glòries de Jean Nouvel, l’Hotel Meliá Barcelona Sky de Dominique Perrault o l’Hotel Princess d’Òscar Tusquets, però també la torre de la Cambra de Comerç d’Eduard Gascón (a l’àmbit de la UA13), o la torre Diagonal-Llull (a l’àmbit de la UA9), encara sense construir.


El pla ordena, entre els carrers de Bac de Roda i de Fluvià, un front rematat a l’alçada contínua de l’edificació de l’avinguda, de planta baixa i set pisos. A la confluència de la Diagonal amb els carrers de Pallars i de Fluvià, aquesta banda edificada guanya alçada per tal de significar la cruïlla, formant una torre de planta rectangular articulada per un cos porxat de tres pisos d’alçada. El front de set pisos i la torre, desenvolupats en tres promocions independents, comparteixen dos criteris bàsics: el tractament de les façanes i l’alineació a l’avinguda Diagonal, que remarquen el caràcter de front edificat continu.

Planejament: Adolf Martínez / Josep Lluís Sisternas, arquitectes MSA+A. José Luís Pérez / Jaume de la Cruz, advocats

Projectes d’edificació: Adolf Martínez / Josep Lluís Sisternas, arquitectes MSA+A

Promotor: Junta de Compensació

Superfície: 30.830,00 m²s

Edificabilitat: 38.931,80 m²st

Cronologia: 2002