EDIFICI A LA BARCELONETA. BARCELONA

Aquest edifici de 10 apartaments ocupa una parcel·la de la malla històrica del barri de la Barceloneta, amb façana a l’avinguda que dona al port antic de Barcelona i amb àmplies vistes a la ciutat.


Les parcel·les del traçat projectat per l’enginyer militar flamenc Pròsper de Verboom amb posterioritat als fets del 1714 tenen unes dimensions de 8,40 x 8,40 metres i, originalment, estaven destinades a allotjar cases unifamiliars de planta baixa i pis. Les parcel·les que donen a l’avinguda incrementen la seva profunditat fins als 14,75 metres.


Dos apartaments passants d’un dormitori per planta es distribueixen en torn d’un nucli d’escala i ascensor. La façana principal, singularitzada per un balcó central, es projecta el més oberta possible, tant per afavorir les vistes i l’assolellament com per oferir una imatge lleugera, un joc d’ombres profundes que s’incorpori discretament al conjunt edificat de la façana de l’avinguda.


Per tal d’aconseguir un local de planta baixa de tota l’amplada de la parcel·la en una avinguda de fort caràcter comercial, l’accés als habitatges serà per la façana posterior, resolta a partir de l’esquema compositiu del model edificatori històric.

Projecte: Adolf Martínez / Josep Lluís Sisternas, arquitectes MSA+A

Direcció d’execució: Itziar Mañá, arquitecta tècnica

Estructura: Juan Pablo Rodríguez / Ignacio Vallet, arquitectes MSA+A

Instal·lacions: Carles Fernández, enginyer tècnic industrial JG / Juli Carbonell, enginyer tècnic industrial / Yolanda Boto, arquitecta MSA+A

Promotor: Navare SL

Constructor: Inbisa

Superfície construïda: 780 m²

Cronologia: Projecte, 2011-2012; Construcció, 2013-2014