EDIFICI PLAÇA DE LES ARTS. BARCELONA

Projectat a partir de les previsions del planejament urbanístic del sector Glòries-Meridiana Sud, que vam redactar l’any 2005, aquest edifici concentra la totalitat del sostre assignat a l’illa en un dels seus fronts, fet que allibera la resta del sòl per urbanitzar-lo com a zona verda pública. Aquest nou espai lliure s’integra tant a la plaça de les Arts —on confronten l’Auditori de Barcelona i el Teatre Nacional de Catalunya—, com en el futur corredor verd, que, a través de la reurbanització de l’avinguda Meridiana, ha de vincular els parcs de la Ciutadella i de l’Estació del Nord amb la plaça de les Glòries.

 

L’edifici es planteja com un bloc lineal de planta rectangular, massís i compacte, dividit en dues seccions de planta baixa i vuit pisos, i planta baixa i onze pisos, respectivament. S’organitza a partir d’un eix longitudinal, amb habitatges a banda i banda orientats a nord-est i sud-oest, que disposen de terrasses corregudes al llarg de tota la façana. Tots els habitatges tenen terrasses de dimensions raonables, alternativament orientades al carrer o al nou parc urbà. Es reforça la dotació d’espais exteriors amb el tractament comunitari de la coberta de la secció de l’edifici de menys alçada, on s’ubiquen una zona de solàrium i una piscina.

 

La planta baixa es projecta porticada i oberta: només s’hi materialitzen els vestíbuls d’accés a les tres escales que organitzen el conjunt. Es configura, així, un espai permeable a les circulacions entre l’entramat de carrers d’aquest sector del districte 22@ i la nova plaça que es proposa, un espai que teixeix complicitats entre el públic i el privat, i que en reforça les seves qualitats respectives.

 

Les façanes es caracteritzen per la continuïtat de les traces horitzontals corresponents als cantells de les terrasses volades, que es revesteixen en pisos alterns amb peces ceràmiques blanques i vermelles. La proporció que deriva del doble ordre d’alçades que s’obté respon a la percepció de l’edifici des de múltiples punts de vista notablement distants.

 

L’edifici ha estat dissenyat responent a paràmetres de sostenibilitat i estalvi energètic, i ha aconseguit la qualificació energètica A.

Projecte: Adolf Martínez / Josep Lluís Sisternas, arquitectes MSA+A. Jordi Pons, arquitecte

Col·laboradors: Cristóbal Arrabal, Marc Espínola, arquitectes MSA+A

Direcció d’execució: Ignacio del Hoyo / Albert Pons, arquitectes tècnics

Estructura: Nolac Enginyers SA

Instal·lacions: PGI Engineering / Yolanda Boto, arquitecta MSA+A

Promotor: Samato SA / Inmobiliaria Mar SLU. La Llave de Oro

Constructor: Samato SA / Inmobiliaria Mar SLU. La Llave de Oro

Superfície construïda: 21.788 m²

Cronologia: Projecte, 2016-2018; Construcció, 2018 (en construcció)