ESCOLA PÚBLICA CLARA CAMPOAMOR. ALAQUÀS, VALÈNCIA

La nova escola s’organitza en dos cossos alineats als dos carrers que suporten fronts potents d’edificació residencial i obre el centre del solar cap al sud-est, cap a les vistes sobre els espais lliures contigus a l’Albereda de les Autonomies i al torrent. D’aquesta manera la nova edificació actua com a límit del continu urbà edificat i dota d’una tercera façana la desdibuixada plaça de la Llibertat.


L’edifici d’aulari s’estructura linealment en planta baixa i dos pisos. L’ampliació prevista l’estendrà fins que ocupi el total del front del solar. La disposició nord/sud de les façanes permet orientar totes les aules amb ocupació permanent a migdia, i els tallers, laboratoris i altres dependències, d’ocupació ocasional, a nord.


Les finestres de les aules s’equipen amb doble vidre de baixa emissivitat amb cambra d’aire, en la qual s’hi col·loquen persianes venecianes metàl·liques regulables. Un sistema de lamel·les exteriors de gran format configura una gelosia exterior de control solar, que és regulable a l’espai destinat a biblioteca.


La supressió d’algunes aules genera porxos i terrats en diversos punts dels diferents pisos de l’edifici, a través dels quals es ventilen i s’il·luminen directament els passadissos. Un sistema de finestrons practicables incorporats als tancaments interiors de les aules en facilita la ventilació creuada.


Un gran porxo acull l’accés principal al centre i el programa esportiu cobert. Sota aquesta coberta tan sols es tanquen els espais corresponents al poliesportiu i a la cafeteria. La resta constitueix un gran espai obert organitzat amb els murs necessaris per a fer possibles els jocs del frontó, la galotxeta i el trinquet, al voltant d’una plaça coberta, que és espai de relació i de jocs quan cal protegir-se del sol excessiu o de la pluja.


En la trobada dels dos edificis, que configura la façana a la plaça de la Llibertat, hi ha l’entrada principal al recinte, on es concentren els accessos independents a l’aulari i a les instal·lacions complementàries de l’escola. L’edifici que allotja les dependències administratives i de direcció contribueix a formalitzar aquest accés múltiple, alhora que el controla de manera simbòlica i efectiva.

PRIMER PREMI EN EL CONCURS CONVOCAT PER LA CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ I CIÈNCIA DE LA GENERALITAT VALENCIANA

 

Projecte: Adolf Martínez / Josep Lluís Sisternas, arquitectes MSA+A

Col·laboradora: Milena Ibáñez, arquitecta MSA+A

Direcció d’execució: Xavier Cots, arquitecte tècnic Opit

Estructura: Juan Pablo Rodríguez / Ignacio Vallet, arquitectes MSA+A

Instal·lacions: Josep Boltaina, enginyer tècnic industrial / Yolanda Boto, arquitecta MSA+A

Promotor: Generalitat Valenciana. Ciegsa

Constructor: Cyes SA

Superfície construïda: 6.140 m²

Cronologia: Projecte, 2001-2002; Construcció, 2002-2005

Fotografia: MSA+A. Toni Coll