DOS EDIFICIS D'OFICINES AL DISTRICTE 22@. ILLA NZEB, BARCELONA

El projecte, situat al districte tecnològic 22@ de l’Eixample Cerdà de Barcelona, desenvolupa la primera illa energèticament autosuficient de la ciutat. Aquest objectiu d’autosuficiència determina la concepció mateixa de la distribució dels volums, concretada a través del planejament urbanístic específic.


L’optimització dels consums d’energia i l’autogeneració a través de diversos sistemes de producció renovable, que cobriran una part significativa de la demanda energètica necessària, permet configurar un conjunt d’edificis amb un balanç energètic gairebé nul.


A partir de la disposició òptima i del dimensionament dels volums edificats, es dissenyen acuradament els elements més significatius del projecte, que fan possible aconseguir l’objectiu d’autosuficiència que es pretén: la façana i la coberta fotovoltaica.


La façana es resol amb doble pell i està equipada amb un sistema de lamel·les regulables per al control passiu de la radiació i de la transmitància tèrmiques. La coberta fotovoltaica és la suma d’un conjunt de 5.300 m² de plaques que es distribueixen entre les pèrgoles situades sobre les cobertes enjardinades i les cornises de façana, que a cada pis són, alhora, elements de protecció i de captació solar.


El conjunt es compon de diversos edificis destinats a oficines, habitatge social i equipaments tècnics, amb un total de 55.000 m² de sostre. Es conserva i es rehabilita una de les naus de l’antiga fàbrica que ocupava el solar, reutilitzada per a usos públics.


El projecte ha estat possible en el marc d’un acord entre l’Ajuntament de Barcelona i els propietaris privats del sòl, i s’ha redactat en col·laboració amb l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona.

Projecte: Adolf Martínez / Josep Lluís Sisternas, arquitectes MSA+A

Col·laboradors: Tomás de Riba, Albert Giralt, Ricard Morató, Gemma Paone, arquitectes MSA+A. Agència d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona

Estructura: Juan Pablo Rodríguez / Ignacio Vallet, arquitectes MSA+A

Instal·lacions: Israel Burón, enginyer Urbans TDA / Yolanda Boto, arquitecta MSA+A

Promotor: Fincas Riana

Superfície construïda: 40.195 m²

Cronologia: Projecte, 2009-2010