ILLA MAS LLUHÍ, BARCELONA

Conjunt de 85 habitatges tractat com una unitat urbana en una illa quadrada de 81 x 83 metres, situada a l’extrem d’un  eixample de nova creació, a la perifèria del nucli urbà i enfilat a la vesant de migdia de la serra de Collserola.

 

S’organitza en tres edificis independents alineats a tres dels carrers perimetrals de l’illa, alliberant la façana sud per tal d’aconseguir vistes i sol tant per els habitatges com per l’espai comunitari intern que s’allibera. Les articulacions entre els tres edificis es tracten com obertures que resolen els accessos generals al conjunt i fan possible la comunicació visual entre els carrers i l’espai públic interior.

 

A dos dels edificis, de cinc pisos d’alçada, s’agrupen habitatges passants amb accessos convencionals a través de nuclis d’escala i ascensor. El tercer, és un rengle de cases unifamiliars de dos pisos amb accessos directes independents tant des del carrer com des de l’interior de l’illa. Tots els habitatges tenen accés des de l’espai públic interior, que descomposa el pendent natural del terreny en diverses feixes planes comunicades per una escalinata contínua i, alternativament, mitjançant un recorregut de vianants complex a través de rampes que relacionen els diferents àmbits de l’espai comunitari: espais d’estada enjardinats, piscina, zona de jocs infantils…

 

Les façanes, fetes amb tecnologia de façana ventilada, s’organitzen a partir d’una rigorosa malla blanca i negre. Les excepcions d’aquesta geometria generen peces de major escala, referides a les visions llunyanes dels edificis.

Promotor: Neinor Homes

Projecte: Adolf Martínez / Josep Lluís Sisternas, arqtes (MSA+A)

Estructura: STATIC Ingeniería

Juan Pablo Rodríguez / Ignacio Vallet, arqtes (MSA+A)

Instal·lacions: Lluisa Sánchez, arqta / Amadeu Novell, e.t.i. (JSS Efficient Engineering)

Yolanda Boto, arqta (MSA+A)

Direcció d’execució: Josep Terrones (TandemTècnic)

Superfície construïda: 12.480 m²

Cronologia: Projecte: 2018 / 2019. En construcció