AEROPORT REGIONAL D’OLSZTYN-MASURIA. POLÒNIA

L’aeroport Olsztyn-Masuria s’insereix de manera tan neta, pacífica i clara en l’amable paisatge que l’envolta com un prat en el bosc, més pròxim a l’antiga imatge d’un camp d’aviació que a la idea moderna d’aeroport-artefacte. L’edifici destinat a terminal de passatgers requereix un enfocament sensible, atent al lloc: un esforç d’integració més que una demostració de força de la tecnologia.

 

Cap edifici aeroportuari actual es pot explicar sense atendre a la mecànica del moviment de persones i equipatges, als fluxos i als temps. Però potser sigui l’atenció al lloc i a la intel·ligibilitat de l’edifici, al marge de la mecànica que acull, sigui el que pot aportar l’arquitectura a una terminal aeroportuària com la que es plantejava en el concurs.

 

Es proposa un edifici que permeti als viatgers fer seu l’espai, els materials i la llum; que convidi a valorar aquest interior que fa seu momentàniament. Un edifici que mostri i suggereixi la natura en què s’ubica, que recuperi i transmeti la calma de l’entorn, més enllà de les urgències de la seqüència d’embarcament o de recollida de l’equipatge.

 

Plantegem, per tant, un edifici que, atent al recorregut que exigeix la lògica funcional, sigui, per sobre de tot, una resposta tant volumètrica com formal al lloc que ocupa.

 

La coberta de la terminal es forma a partir d’un desplegament de traça naturalista del pla de terra, que es doblega sobre sí mateix seguint el bucle del moviment dels passatgers. En aquest desplegament ascendent es genera una façana intermèdia que capta la llum natural i s’obre al cel, alhora que separa els espais d’accés i facturació dels d’embarcament i control d’arribades.

Projecte: Adolf Martínez / Josep Lluís Sisternas / Sandra Dachs / Patricia de Muga / Laura Hintze, arqtes. MSAA Group. Alicja Scigaczewska, arqta.

Promotor: Warmia i Mazury SP ZOO

Superfície construïda: 3.813 m²

Cronologia: Projecte, 2013

SEGON PREMI EN EL CONCURS INTERNACIONAL CONVOCAT PER WARMIA I MAZURY SP ZOO